VISIA s.r.o.
 

NAŠE SLUŽBY PRE VÁS
V ateliéri VISIA Vám na vysokej profesionálnej úrovni poskytneme komplexné služby v architektúre a urbanizme. Počas tvorby budeme s Vami spolupracovať od prvotnej idey až po detailnú úroveň projektov potrebných pre realizáciu Vášho diela, vrátane inžinierskych a statických výpočtov, poradenstva a inžinieringu.
Návrh novej, alebo prestavba starej budovy, v spolupráci s Vami vytvoríme ten najlepší možný priestor pre život, prácu, či oddych. Neustále sledujeme a dôkladne vyhodnocujeme aktuálne trendy v architektúre a stavebníctve aj požiadavky našich klientov. Preto pre Vás navrhneme stavbu či priestor s optimálnymi investičnými a prevádzkovými nákladmi. Dielo ktoré pre Vás vytvoríme bude priateľské voči životnému prostrediu a poskytne Vám aj iným estetický zážitok. Z nových riešení pre Vás vyberieme len tie, ktoré sú overené odborníkmi a praxou.
Počas prác na projekte zohľadníme požiadavky na akustiku v budúcom interiéri a posúdime všetky kritické detaily z hľadiska stavebnej fyziky.
Pre plánovanie práce na projekte a organizáciu výstavby vytvoríme dynamický časový harmonogram. To je výhodné aj pre plánované čerpanie Vašich finančných zdrojov, v závislosti od nákladov, ktoré si v aktuálnom čase vyžaduje výstavba. Náš komunikačný jazyk je slovenčina a angličtina.

PROJEKCIA V BIM
Naše projekty vznikajú v BIM (building Information modeling - informačný model budovy). Vytvárame virtuálne dvojčatá stavieb (virtual twins). Takto majú všetci účastníci procesov úplnú kontrolu nielen nad samotným návrhom, ale aj nad nákladmi budúcej stavby. V 3D modeli dôkladne eliminujeme kolízie medzi jednotlivými prvkami konštrukcií a redukujeme neplánované dodatočné náklady počas budúcej výstavby. Vytvorený model stavby bude užitočný aj pre správu budovy počas celej jej fyzickej životnosti (model formátu IFC pre účely facility managementu).
Pre optimalizáciu budúcich investičných nákladov a pre optimálny návrh spotreby energií